Flasher Archive

[Previous] [Next] - [Index] [Thread Index] - [Previous in Thread] [Next in Thread]


Subject: Re: FLASH: You don't know Jack...(OT)
From: Steve Ludovicy
Date: Sat, 20 Feb 1999 19:45:30 GMT

Salut,

dei puer Ennerungen sin natirlech keen Problem,
mee, wou ausser um Spider laffen elo schons
d'Banneren mat eisem System???
Weins den Siten, et mescht net gutt wann
mer Casting 0 Luxpoint 0 ... hun.

Ech machen d'Statistiquen esou als Demo all
muer faerdeg, wann dei OK sin, dan ass et keng
Affair mei dei an d'Lifegeschicht mat anzebannen,
Quasi Copy Paste, eppes wat ech am Greff hun.

Ameseier dech gudd op dengem "Explorator-Cover-Shooting"

Cu,

Ludo

------------------------------------------------------------------------
To UNSUBSCRIBE send: unsubscribe flasher in the body of an
email to list-manageratshocker [dot] com. Problems to: owneratshocker [dot] com
N.B. Email address must be the same as the one you used to subscribe.
For info on digest mode send: info flasher to list-manageratshocker [dot] com


Replies
  Re: FLASH: You don't know Jack...(OT), batrico
  Re: FLASH: You don't know Jack...(OT), David Gary

[Previous] [Next] - [Index] [Thread Index] - [Next in Thread] [Previous in Thread]